Η δραστηριότητα στοχεύει στον εντοπισμό του συναισθήματος του θυμού και να κάνει κατανοητές τις αιτίες που το προκαλούν. Κάθε μαθητής καταγράφει τι τον θυμώνει και το μοιράζεται με την ολομέλεια. Έπειτα κάποιοι δείχνουν τα σωματικά χαρακτηριστικά του θυμού, ενώ άλλοι τα κατονομάζουν και τα καταγράφουν σε ένα κοινό σχέδιο.

Μπορεί να ενταχθεί σε μαθήματα Θεατρικής Αγωγής, Καλλιτεχνικών, Φυσικής Αγωγής – προγράμματα αγωγής ψυχικής υγείας-επικοινωνίας κ.λπ. Με έμφαση στις κοινωνικές αιτίες θυμού μπορούμε να μιλήσουμε για ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη, κ.ά., αλλά και για τρόπους δράσης απέναντι σε αυτά που μας θυμώνουν στην κοινωνική μας ζωή.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Το εγχειρίδιο για την επίλυση συγκρούσεων μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Πηγή: Διαμεσολάβηση συνομηλίκων για την επίλυση των συγκρούσεων στα σχολεία. Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές νέων κι ενηλίκων, H.R. Edu Services, Λεμεσός, Ιούνιος 2007

 

Σχολιάστε