Αυτή η δραστηριότητα είναι ένα παιχνίδι ρόλων γύρω από ένα «κρίσιμο περιστατικό» και στόχο έχει να ωθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να εξετάσουν το κατά πόσον κατανοούν τις πολιτισμικές διαφορές. Περιλαμβάνει επίσης συζήτηση και συλλογική συγγραφή πάνω σε ζητήματα όπως οι δυσκολίες που σχετίζονται με τη διαφορετική πολιτισμική οπτική του καθενός και της καθεμιάς, ο ρατσισμός, τα στερεότυπα και οι πολιτισμικές διαφορές, το πώς μπορεί να θιχτεί το ζήτημα του ρατσισμού σε ένα σχολείο ή σε κάποια άλλη εκπαιδευτική δομή. Σχετιζόμενα δικαιώματα: ισότητα στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα, δικαίωμα να μην υφίσταται κανείς διακρίσεις, δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στόχος της δραστηριότητας είναι να κινήσει το ενδιαφέρον για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον ρατσισμό, να αναπτύξει δεξιότητες δημοκρατικής συμμετοχής, επικοινωνίας και συνεργασίας και να προαγάγει την υπευθυνότητα, τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα πατήστε εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε