Τα παιδιά χωρίζονται σε μικρές ομάδες και μελετούν σε εφημερίδες ειδήσεις και άρθρα που σχετίζονται με την υπεράσπιση ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, αφού διακρίνουν τις περιπτώσεις όπου τα δικαιώματα καταπατώνται ή προστατεύονται, δημιουργούν αφίσες που προβάλλουν την αντίστοιχη ιστορία, συσχετίζοντας τις ιστορίες αυτές με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά ευαισθητοποιούνται σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποκτούν κριτική σκέψη και στάση ως προς το πώς αυτά εφαρμόζονται ή όχι στην καθημερινή ζωή αλλά και ως προς το πώς τα μέσα ενημέρωσης επιλέγουν να αποτυπώσουν την καθημερινή ζωή και ιδιαίτερα τα περιστατικά που σχετίζονται με την υπεράσπιση ή την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε