Κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού ή διδακτικού προγράμματος είναι πάντα σημαντικό να υπάρχουν περιοδικές ανασκοπήσεις. Οι παρακάτω δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση. Είναι διασκεδαστικοί τρόποι για να βοηθηθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες ώστε να μάθουν από τις εμπειρίες τους. Περιλαμβάνουν ζωγραφική, γλυπτική και αφήγηση ιστοριών.

Κατεβάστε τις δραστηριότητες εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Αθήνα 2010 (προσβάσιμη εδώ).
 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  Νηπιαγωγείο - Β' δημοτικού | Γ' - Ε' δημοτικού | ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  Ανάλογη με τις ανάγκες της τάξης
 • Διδακτική Μέθοδος
  Δραστηριότητες απολογισμού
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Σε κάθε διαδικασία-πλαίσιο που απαιτείται ομαδική εργασία
 • Tags

Σχολιάστε