Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα σχετίζεται εν μέρει με την ανάπτυξη στάσεων που δείχνουν σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, είναι και κάτι περισσότερο από αυτό γιατί όσο κι αν σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, εμείς και οι συνάδελφοί μας ή οι φίλοι μας, ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραβίασή τους συμβαίνει παντού γύρω μας. Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται ιδέες και η μεθοδολογία βήμα-βήμα ώστε να ενθαρρύνουμε και να οργανώσουμε την ανάληψη δράσης από τους νέους και τις νέες της τάξης, της ομάδας ή της κοινότητάς μας.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε