Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί εισαγωγή στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από ένα ομαδικό παιχνίδι. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες καλούνται να παρουσιάσουν διαφορετικά δικαιώματα στα άλλα μέλη της ομάδας τους χρησιμοποιώντας ό,τι θέλουν εκτός από λόγια! Στόχοι της δραστηριότητας είναι: να κατανοήσουμε τα δικαιώματα που περιλαμβάνει η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, να εξετάσουμε το εάν και το πώς προστετεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στον διαδικτυακό κόσμο, να συζητήσουμε τη σχέση ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε