Το κύριο θέμα αυτής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι η σχέση ανάμεσα στη δουλειά και την ικανοποίηση. Χρησιμοποιώντας μια σειρά από φωτογραφίες, οι μαθητές συζητούν για τις ιδέες για την εργασία, τι σημαίνει να έχεις μία καλή εργασία, τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα διάφορων ειδών απασχόλησης, σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Το μάθημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγή για το θέμα των συνθηκών εργασίας ή των εργασιακών δικαιωμάτων.

Για να κατεβάσετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα πατήστε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Συλλογικό, Στο μακροσκόπιο: Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων, Εκπαίδευση για τον Κόσμο, Faire Trade Hellas, 2012

Σχολιάστε