Ο/η εκπαιδευτικός διαθέτει μια λίστα ερωτήσεων σχετικά με το ποιος και πότε θα πρέπει να παίρνει κάθε φορά μια απόφαση μέσα στην οικογένεια (π.χ. «Ποιος πρέπει να αποφασίζει αν μπορείτε να μείνετε σπίτι μόνοι όταν η οικογένεια πάει για ψώνια; α) στην ηλικία των 5· β) στην ηλικία των 10· γ) στην ηλικία των 15;»). Τα παιδιά απαντούν σηκώνοντας μια κωδικοποιημένη με χρώματα κάρτα για να δείξουν την απάντησή τους. Σκοπός της δραστηριότητας είναι να μελετηθούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντός της οικογένειας, να συζητηθεί η συμμετοχή των παιδιών στην οικογενειακή ζωή και να αναζητηθούν τρόποι αναβάθμισης αυτής της συμμετοχής.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε