Υλικό

 • Θεματική Ενότητα
  Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Τάξη
  Νηπιαγωγείο - Β' δημοτικού
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  20
 • Διδακτική Μέθοδος
  Κάποια
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Κάποιο
 • Πρωτότυπο Υλικό
  Όχι