Επιχειρώντας να αναμετρηθούμε με την πιο απάνθρωπη περίοδο του νεωτερικού δυτικού πολιτισμού, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τις βασικές αντιλήψεις του ναζισμού, να τις αποκωδικοποιήσουμε και εντέλει να τις αποδομήσουμε αφαιρώντας από αυτές τον «προφανή» χαρακτήρα με τον οποίο τις έντυσε ο ναζισμός. Έτσι, επιδιώκουμε να εξοπλιστούμε με τα κατάλληλα γνωστικά και συλλογιστικά εφόδια ώστε να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε αλλά και να στεκόμαστε κριτικά απέναντι σε αντίστοιχες αντιλήψεις που ενδεχομένως εκφράζονται ακόμα και σήμερα. Στο ίδιο πλαίσιο, αναζητούμε πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του ναζισμού και τις πρακτικές εξόντωσης και διαβάζουμε μαρτυρίες επιζώντων. Μαθαίνουμε επίσης πώς μπήκε η νεολαία στο στόχαστρο του ναζιστικού καθεστώτος και πώς το NSDAP επιδίωξε να την εμπλέξει στις πρακτικές μίσους. Ανοίγουμε το μεγάλο κεφάλαιο της αντίστασης στον ναζισμό, ώστε να ανακαλύψουμε πώς οργανώθηκε ο λαός για να τον αντιμετωπίσει αλλά και να αναζητήσουμε πώς οραματιζόταν την ελεύθερη κοινωνία για την οποία αγωνιζόταν. Παράλληλα, μαθαίνουμε για τον σπουδαίο ρόλο που έπαιξε η νεολαία στην αντίσταση και αναζητούμε στοιχεία για τη θέση των γυναικών στις αντιστασιακές οργανώσεις. Και φυσικά αναζητούμε τη σχετική βιβλιογραφία ώστε να συνεχίσουμε τη μελέτη μας και να εμβαθύνουμε στα ερωτήματα που ανοίγονται.

Της Δέσποινας Παρασκευά-Βελουδογιάννη