Απέναντι στην καταπίεση και τον αυταρχισμό, ενάντια στον ολοκληρωτισμό, τον σφετερισμό και την κατάχρηση οποιασδήποτε δύναμης ή εξουσίας προτάσσουμε τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη κρίνει την ορθή λειτουργία του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού πλαισίου εντός του οποίο ζούμε τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Η διάκριση μεταξύ σωστού («ήταν σωστό αυτό που έπραξα;» ή «είναι σωστή η εφαρμογή της θανατικής ποινής στους δολοφόνους;») και λάθους («είναι λάθος να με κρίνουν μόνο από ένα ατυχές γεγονός» ή «δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από την καταδίκη ενός αθώου») είναι ένας μόνο τρόπος να μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη. Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι τρόποι. Όπως επίσης υπάρχουν και πολλοί τρόποι να καταχραστούμε την έννοια της δικαιοσύνης ή και να τη χρησιμοποιήσουμε στερεοτυπικά.

Της Μαγδαληνής Τσεβρένη

Ακούσαμε ότι…
Σε αυτή την ενότητα συναντάμε κάποιες κοινοτοπίες και κάποια αρνητικά στερεότυπα, η ενδελεχής εξέταση των οποίων ανοίγει σημαντικά θέματα για την έννοια της δικαιοσύνης. Με τον στοχασμό πάνω στις γνώμες και τις απόψεις που σχετίζονται με αυτά, αλλά και με παραθέματα και παραπομπές σε σχετικά κείμενα, μπορούμε να προσεγγίσουμε την έννοια της δικαιοσύνης από διαφορετικές οπτικές.

Ας αναρωτηθούμε…
Σε αυτή την ενότητα συναντάμε κάποιες κοινοτοπίες και κάποια θετικά στερεότυπα, η ενδελεχής εξέταση των οποίων ανοίγει σημαντικά θέματα για την έννοια της δικαιοσύνης. Με τον στοχασμό πάνω στις γνώμες και τις απόψεις που σχετίζονται με αυτά, αλλά και με παραθέματα και παραπομπές σε σχετικά κείμενα, μπορούμε να προσεγγίσουμε την έννοια της δικαιοσύνης από διαφορετικές οπτικές.

Ήξερες ότι…
Μπορείτε να προτείνετε στους μαθητές και τις μαθήτριες να αναζητήσουν αντίστοιχες προτάσεις σχετικές με τη δικαιοσύνη που τους εκφράζουν ή που τους εμπνέουν και να φτιάξουν ένα παρόμοιο κολλάζ, σε χαρτόνι ή στον υπολογιστή.