Μια ιστορία του Γ΄3

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα δικαιώματα των προσφύγων. Συμβίωση: Σχέδιο δράσης για την προώθηση της ανεκτικότητας και την πρόληψη του ρατσισμού στο σχολείο, 2014 (προσβάσιμη εδώ). Πρώτη δημοσίευση: Εκπαίδευση & Θέατρο 14, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Αθήνα 2013