Αυτή τη δραστηριότητα μπορείτε να τη βρείτε εδώ. Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.   Η δραστηριότητα αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου παιχνιδιού. Τα επιπλέον υλικά που θα χρειαστείτε θα τα βρείτε εδώ κι εδώ. Πηγή: ActionAid Ελλάς