Αυτή η δραστηριότητα αφορά στις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στους άλλους. Κεντρική ιδέα αποτελεί το γεγονός ότι είναι καλύτερο να συµπεριφερόμαστε στους άλλους όπως θα θέλαμε να συµπεριφέρονται και αυτοί σε εμάς. Αυτή η δραστηριότητα αναπτύσσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των παιδιών, προκειμένου να δημιουργηθεί στην τάξη ένα περιβάλλον ευθύνης και σεβασμού για τα δικαιώματα όλων. Πρόκειται για ένα παιχνίδι ρυθμού ..