Κατεβάστε τον οδηγό κατασκευής με πληροφορίες και παραδείγματα εφαρμογής εδώ. Πηγή: Τεχνικές κινούμενης εικόνας (προσβάσιμη εδώ).  

Κατεβάστε τον οδηγό κατασκευής με πληροφορίες και παραδείγματα εφαρμογής εδώ. Πηγή: Τεχνικές κινούμενης εικόνας (προσβάσιμη εδώ)