Κατεβάστε το βιβλίο μεταφρασμένο στα ελληνικά εδώ. Ιδέες για διδακτικές μεθόδους θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Yad Vashem, όπου υπάρχει ένα σχέδιο μαθήματος για τέσσερις σχολικές διδακτικές ώρες βασισμένο στο βιβλίο (στα Αγγλικά). Πηγή: Yad Vashem