Η Δημοκρατική Παιδεία στο 1ο Γυμνάσιο Καισαριανής

Την Παρασκευή 11/12/2015 επισκεφτήκαμε το 1ο Γυμνάσιο Καισαριανής, συζητήσαμε με 50 μαθητές και 25 εκπαιδευτικούς του σχολείου για τη Δημοκρατική Παιδεία και κάναμε δραστηριότητες σχετικές με στερεότυπα, κοινοτοπίες, διακρίσεις και προκαταλήψεις