Θεματική Εβδομάδα: Μιλώντας για ζητήματα δημοκρατίας στο σχολείο

“Μιλώντας για ζητήματα δημοκρατίας στο σχολείο” ήταν ο τίτλος της Θεματικής Εβδομάδας του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία που πραγματοποιήθηκε από τις 23 έως τις 28 Μαϊου 2016 στο κτίριο του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπεύθυνη Καθηγήτρια της Θεματικής Εβδομάδας ήταν η κα Δήμητρα Μακρυνιώτη. Περιγραφή Μαθήματος Οι όροι “δημοκρατική παιδεία” και ..