Στο πλαίσιο του προγράμματος της Δημοκρατικής Παιδείας πραγματοποιήθηκε κατά το εαρινό εξάμηνο 2016-2017 προπτυχιακό μάθημα με τίτλο «Δημοκρατική Παιδεία και Ιδιότητα του Πολίτη».  Το μάθημα συντόνισε ο καθηγητής Γεράσιμος Κουζέλης και εντάχθηκε στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Περιγραφή Μαθήματος Το μάθημα της Δημοκρατικής Παιδείας ..