Η δραστηριότητα αρχίζει με ερωτήσεις γνώσεων σχετικά με παροιμίες και ρητά που απεικονίζουν τις διαφορετικές πτυχές της ζωής σε συνθήκες ειρήνης και ωθεί τους μαθητές και τις μαθήτριες να εξετάσουν την έννοια της ειρήνης, την εσωτερική ειρήνη, την ειρήνη με τους άλλους και την ειρήνη με το περιβάλλον, καθώς και την ανάπτυξη ειρηνικής συμπεριφοράς. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα στην ειρήνη, το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα σε ένα υγιεινό περιβάλλον. Στόχος της δραστηριότητας είναι να γίνει αντιληπτή η αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφόρων διαστάσεων της ειρήνης, να ανοίξει η συζήτηση για τα διαφορετικά νοήματα της ειρήνης και για το πώς αυτά σχετίζονται με την καθημερινή μας ζωή, να προωθηθεί ο σεβασμός, η αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε