Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια σύντομη επισκόπηση καίριων ζητημάτων σχετικών με τα δικαιώματα. Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: «Παιδιά», «Ιδιότητα του πολίτη», «Δημοκρατία», «Διακρίσεις και ξενοφοβία», «Εκπαίδευση», «Περιβάλλον», «Ισότητα των φύλων», «Παγκοσμιοποίηση», «Υγεία», «Ανθρώπινη ασφάλεια», «Μέσα μαζικής ενημέρωσης», «Ειρήνη και βία», «Φτώχεια», «Κοινωνικά δικαιώματα», «Αθλητισμός». Οι πληροφορίες απευθύνονται σε νέους και νέες (γυμνάσιο, λύκειο). Κάθε ενότητα μπορεί να αποτελέσει πληροφοριακό υλικό για συζήτηση στην τάξη, συνοδεία και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων του εγχειριδίου. Τα κείμενα μπορούν να αξιοποιηθούν με πολλούς τρόπους, ακόμα και ως έναυσμα για έρευνα, καλλιτεχνική δράση, έκδοση εφημερίδας, γράψιμο άρθρων για ανάρτηση σε blog της τάξης, πρότζεκτ, κ.λπ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε