Στο κείμενο αυτό περιέχονται οι βασικότερες πληροφορίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μορφή κατάλληλη για μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου-λυκείου και νέους/νέες. Το κεφάλαιο «Κατανοώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα» απαριθμεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, μιλά για την ιστορία τους, αναζητά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο, καθώς και το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δικαιώματά μας, και ολοκληρώνεται με αναφορές στις περιπτώσεις κακών χρήσεων της έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται στην «Eξέλιξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και ακολουθεί η αναφορά στη «Νομική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Καταδεικνύοντας ότι η νομική υπόσταση των δικαιωμάτων δεν αρκεί για να γίνονται αυτά σεβαστά, το τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει το ζήτημα του «Ακτιβισμού και τον ρόλο των ΜΚΟ». Η ενότητα ολοκληρώνεται με ερωτήσεις, απαντήσεις και γρίφους που βοηθούν στην κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απαραίτητο κείμενο για τους/τις εκπαιδευτικούς και βάση μελέτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ομάδα. Επενδύεται με τις δραστηριότητες του φυλλαδίου και μπορεί να γίνει θέμα έρευνας με τη μορφή πρότζεκτ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε