Εργαστήριο που παρακινεί τα παιδιά να αναλάβουν ατομική και κοινωνική ευθύνη για το φαινόμενο της παιδικής εργασίας ευαισθητοποιώντας τον κοινωνικό περίγυρο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αναγνωρίσουν θεσμούς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση της παιδικής εργασίας, να αντιληφθούν τους τρόπους δράσης ανεξάρτητων αρχών και ΜΚΟ για την αντιμετώπιση της παιδικής εργασίας, να συνδέσουν τα προβλήματα και τις μορφές της παιδικής εργασίας με τις προσπάθειες αντιμετώπισής τους, να ασκηθούν σε δημοκρατικές διαδικασίες, να συνθέσουν ένα ενημερωτικό φυλλάδιο, να κατασκευάσουν μια αφίσα και να παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους στο κοινό.

 

Κατεβάστε τον οδηγό του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε τον φάκελο του/της εκπαιδευτικού με κείμενα προσανατολισμού, υποστηρικτικό υλικό, βιβλιογραφία και διαδικτυακές συνδέσεις εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Α» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Β» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Γ» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Δ» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Ε» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα ΣΤ» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Ζ» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Η» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Θ» του εργαστηρίου εδώ.

Πηγή: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, πρόγραμμα «Δημοκρατία και εκπαίδευση», εκπαιδευτικό υλικό «Αόρατα παιδιά: Η παιδική εργασία στην Ελλάδα και τον κόσμο» (προσβάσιμη εδώ).
 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  3 διδακτικές ώρες
 • Διδακτική Μέθοδος
  Προβολή βιντεο, συζήτηση, φύλλα εργασίας
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
 • Tags

Σχολιάστε