Δραστηριότητα για την έννοια της δημοκρατίας. Η δημοκρατία είναι ένα «μετέωρο σημαίνον», καθώς προσλαμβάνει διαφορετικές, συχνά ετερόκλητες, νοηματοδοτήσεις. Αφού χωριστούν σε μικρές ομάδες, οι μαθητές και οι μαθήτριες γράφουν σε ένα κομμάτι χαρτί, μία πρόταση-δήλωση σχετικά με τη δημοκρατία. Στη συνέχεια τις διαβάζουν δυνατά και τις μοιράζονται με την υπόλοιπη τάξη.

Η δραστηριότητα μπορεί να επεκταθεί, έτσι ώστε να περιλαμβάνει την αναζήτηση, εξέταση και σύγκριση εννοιολογήσεων της δημοκρατίας που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους (π.χ. διατυπώσεις για τη δημοκρατία από πολιτικά κόμματα, φορείς, οργανώσεις ή ιστορικά πρόσωπα) και αποκαλύπτουν διαφορετικές διαστάσεις της (αντιπροσωπευτική και άμεση δημοκρατία, κοινωνικοί αγώνες, ελευθερία, ισότητα κ.λπ.)

Υποστηρικτικά μπορείτε να ανατρέξετε στο «Δίκτυο Εννοιών» της Δημοκρατικής Παιδείας

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Πηγή: Rolf Gollob και Peter Krapf, Διδάσκουμε τη Δημοκρατία. Μία συλλογή από μοντέλα σχετικά με τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, βιβλίο IV, μτφρ. Αγγελική Αρώνη, επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Κατερίνα Τούρα, Εκδόσεις Συμβουλίου της Ευρώπης, Στρασβούργο 2008

 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  1 διδακτική ώρα
 • Διδακτική Μέθοδος
  ομαδοσυνεργατική μέθοδος, καταιγισμός ιδεών, συζήτηση
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Πολιτική Παιδεία
 • Tags

Σχολιάστε