Χωρισμένοι σε ομάδες αγοριών και κοριτσιών, κάθε ομάδα παίρνει κάποιες κάρτες και προτάσεις υποθετικών καταστάσεων και καλείται να τις αξιολογήσει και να τις ταξινομήσει. Οι ομάδες ανταλλάσσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους και ακολουθεί συζήτηση.
Δραστηριότητα που βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να εντοπίσουν τις καθημερινές στάσεις και συμπεριφορές που υποστηρίζουν το σενάριο κυριαρχίας της αρρενωπότητας και της θηλυκότητας και να αναγνωρίσουν τις καθημερινές ευκαιρίες αμφισβήτησης της κυριαρχίας του ανδρισμού και της θηλυκότητας και να αποτρέψουν τη γένεση βίαιων συμπεριφορών εξαιτίας των έμφυλων διακρίσεων.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη δραστηριότητα εδώ και το αντίστοιχο φύλλο εργασίας εδώ.

Πηγή: Τσιριγώτη, Α., Πετρουλάκη, Κ., & Ντιναπόγιας, Α.,  Ελληνική Έκδοση GEAR against IPV. Τεύχος ΙΙΙ: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας, Αθήνα 2011

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Σχολιάστε