Η τάξη μετατρέπεται σε μια ομάδα δημοσιογράφων που εργάζονται προκειμένου να προετοιμάσουν την πρώτη σελίδα της εφημερίδας για να περάσει στο πιεστήριο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εργάζονται σε μικρές ομάδες και διερευνούν ζητήματα σχετικά με τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και την αντικειμενικότητα στα ΜΜΕ, τις εικόνες και τον ρόλο των ΜΜΕ ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της γνώμης και της έκφρασης, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, τα δικαιώματα στην ανάπτυξη, στη ζωή και στην υγεία. Η δραστηριότητα επιδιώκει να κεντρίσει το ενδιαφέρον γύρω από τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως αυτά αποτυπώνονται στις εικόνες, να αναδείξει τον τρόπο με το οποίο τα ΜΜΕ προσεγγίζουν τα θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε