Η δραστηριότητα συνδυάζει τη γνώση και τη δημιουργική σύνθεση προκειμένου να διερευνηθούν θέματα σχετικά με τις επιπτώσεις της φτώχειας και τις ευκαιρίες της ζωής που περιορίζονται εξαιτίας της. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα στην τροφή και τη στέγαση, το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα στην εργασία. Η δραστηριότητα επιχειρεί να απεικονίσει την έλλειψη ευκαιριών που έχουν οι φτωχοί άνθρωποι και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, να καταστήσει κατανοητό τον κύκλο της φτώχειας και να προωθήσει την κοινωνική δικαιοσύνη, την ανθρώπινη αξιοπρεπεια και την ευθύνη.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε