Μελέτη του ιστορικού Λεωνίδα Καλλιβρετάκη για τα θύματα του Πολυτεχνείου. Στο άρθρο παρουσιάζονται τα πορίσματα της ιστορικής έρευνας που διεξάγεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για τα θύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973 και παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος των τεκμηριωμένων νεκρών (ο συνημμένος χάρτης προέρχεται από την πρώτη δημοσίευση του άρθρου). Η μελέτη αυτή έχει υιοθετηθεί από τη σχετική βιβλιογραφία ως η πλέον έγκυρη επιστημονική προσέγγιση στο ζήτημα.

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο Πολυτεχνείο ’73: Ρεπορτάζ με την Ιστορία 2, Φιλιππότη, Αθήνα 2004, σ. 38-55.

μνημείο_πολυτεχνείο
Πηγή: Ίδρυμα Εθνικών Ερευνών (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε