Οι μαθητές και οι μαθήτριες σκέφτονται και συζητούν τις ελπίδες και τις ανησυχίες τους για το μέλλον της γενιάς τους. Κεντρικό θέμα της δραστητριότητας είναι τα περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν επιπτώσεις στις μελλοντικές γενιές. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα της γνώμης και της πρόσβασης στην ενημέρωση, το δικαίωμα να ακούγεται σε όλα τα θέματα η άποψη που υπερασπίζεται τα συμφέροντα του παιδιού, το δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Η δραστηριότητα επιδιώκει να αναπτύξει τη γνώση για την κοινοτική ζωή, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, να προωθήσει δεξιότητες για ανοιχτή συζήτηση, για ομαδική εργασία και για δημιουργία οράματος για το μέλλον, να δώσει τη δυνατότητα να ιδωθεί ο κόσμος ως ένα πλήθος αξιοποιήσιμων και ανοιχτών ευκαιριών ώστε κάθε νεαρό άτομο να έχει θετική συμβολή σε αυτόν.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε