Τα παιδιά αποφασίζουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό ώστε να μην το σπαταλούν χωρίς λόγο. Συζητούν τον ρόλο της προσωπικής δράσης στη διάσωση μίας από τις πολυτιμότερες πηγές για το περιβάλλον. Τίθεται το θέμα της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων στην καθημερινή ζωή. Αναζητούνται τρόποι προστασίας του νερού και του περιβάλλοντος γενικά. Στόχος, η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα και η παροχή βοήθειας στα παιδιά για να κατανοήσουν τα σχετικά δικαιώματά τους και να αναλάβουν δράση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε