Μέθοδοι και τεχνικές για την υποστήριξη αποδοτικών ομάδων μάθησης. Εδώ περιγράφονται κάποιες γενικές δραστηριότητες που προάγουν ειδικά τις δεξιότητες ομαδικής εργασίας. Αυτές οι δραστηριότητες βοηθούν στο «σπάσιμο του πάγου», λειτουργώντας ως ενεργοποιητές, ενώ σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες αυτού του εγχειριδίου συνιστούν χρήσιμες μεθόδους για την εισαγωγή στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καλό είναι επίσης στις προτεινόμενες δραστηριότητες να συμμετέχει και ο/η εκπαιδευτικός βοηθώντας τους μαθητές και τις μαθήτριες να γνωριστούν μεταξύ τους και να νιώσουν άνετα για να προχωρήσουν. Η ανάληψη ευθύνης, η επικοινωνία και η συνεργασία είναι οι δεξιότητες-κλειδιά για την ομαδική εργασία.

Κατεβάστε τις δραστηριότητες εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Αθήνα 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε