Τόσο για τους/τις ενηλίκους όσο και για τα παιδιά, η ανάπτυξη μιας κουλτούρας που να προωθεί τη συμμετοχή μπορεί να είναι πολύ ισχυρή άσκηση στη δημοκρατία. Η συμμετοχή είναι ταυτόχρονα μια σημαντική αρχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια πρακτική εφαρμογή της πολιτειότητας για όλους τους ανθρώπους. Σε αυτό το κείμενο αναλύεται γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή των παιδιών και δίνονται παραδείγματα συμμετοχής, πολύ χρήσιμα για να γίνουν κατανοητά τα στάδια συμμετοχής που ορισμένες δράσεις επιτυγχάνουν ή όχι. Αναπτύσσονται τρόποι εξάσκησης της συμμετοχής σε παιδιά μαζί με παραδείγματα καλών πρακτικών. Αναπτύσσεται ακόμα η θεματική της συμμετοχής των παιδιών στις διαδικασίες διακυβέρνησης, οι αρχές για την ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών και τα σχετικά δικαιώματα. Απαραίτητο για να κατανοήσουν και να προωθήσουν οι εκπαιδευτικοί την ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών στην κοινότητά τους.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  Νηπιαγωγείο - Β' δημοτικού | Γ' - Ε' δημοτικού | ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Κείμενο
 • Χρονική Διάρκεια
 • Διδακτική Μέθοδος
  Κείμενο
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Αγωγή του Πολίτη, Ευέλικτη ζώνη, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Γυμν.), Πολιτική Παιδεία (Λύκ.), Κοινωνιολογία (Γ΄ Λυκ.), βιωματικές δράσεις - συνθετικές δημιουργικές εργασίες - πρότζεκτ
 • Tags

Σχολιάστε