Η συλλογική λήψη αποφάσεων μέσω συναίνεσης είναι μια μακροχρόνια διαδικασία και απαιτεί καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ευαισθησία στις ανάγκες των άλλων, φαντασία, εμπιστοσύνη και υπομονή. Μόνο τότε είναι δυνατό να διερευνηθούν τα ζητήματα με ειλικρίνεια, να εκφραστούν οι απόψεις χωρίς τον φόβο του αποκλεισμού ή του χλευασμού και να υπάρχει το αίσθημα της ελεύθερης ανταλλαγής των απόψεων ως απόρροια ορθολογικής επιχειρηματολογίας. Εδώ βρίσκουμε κάποιες μεθόδους και δραστηριότητες που βοηθούν στην καλλιέργεια τέτοιου κλίματος στην ομάδα.

Κατεβάστε το κείμενο εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Αθήνα 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε