Η δραστηριότητα αυτή είναι μια άσκηση προσομοίωσης που περιλαμβάνει δύο κοινότητες με αντικρουόμενες απόψεις για την ελευθερία της έκφρασης οι οποίες αναγκάζονται να συνυπάρξουν στο ίδιο νησί. Οι στόχοι της δραστηριότητας είναι: να εξετάσουμε θέματα σχετικά με τη διαφορετικότητα, τον πλουραλισμό και τη ρητορική μίσους, να αναλογιστούμε πώς η ελευθερία της έκφρασης συμβάλλει στη λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας, να συζητήσουμε τι πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα προκύπτουν όταν δεν υπάρχουν όρια στην ελευθερία της έκφρασης, να αναπτύξουμε δεξιότητες διαπραγμάτευσης και να τις εξασκήσουμε.

 

Για να κατεβάσετε τη δραστηριότητα πατήστε εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε