Οι μαθητές και οι μαθήτριες, μέσα από διαφορετικά σενάρια, κατανοούν την έμφυλη βία, τις επιπτώσεις της και τη σύνδεσή της με την κατάχρηση της εξουσίας, ενώ παράλληλα αμφισβητούν τις στάσεις και τις συμπεριφορές που την αναπαράγουν.

 

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Α. Πάνα /  Σ. Λέστα, Youth4Youth. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για ενδυνάμωση των νέων για την πρόληψη της έμφυλης βίας μέσω αλληλοδιδακτικής προσέγγισης, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε