Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες εξετάζουν τα αίτια και τα αποτελέσματα της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από ένα «δέντρο προβλημάτων». Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συνέχεια της δραστηριότητας «Ομάδα Χ» ή και σαν ξεχωριστή δραστηριότητα. Στόχοι: να κατανοήσουμε τα αίτια και τα αποτελέσματα της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, να εξετάσουμε τη σχέση ανάμεσα στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο και στη συμπεριφορά εκτός διαδικτύου, να αναλογιστούμε τρόπους αντιμετώπισης της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο αφού εξετάσουμε τις ρίζες του προβλήματος.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε