Στο κείμενο αποσαφηνίζεται και προσδιορίζεται ο όρος «ρητορική μίσους». Εξετάζονται οι επιπτώσεις της ρητορικής μίσους και οι τρόποι αντιμετώπισής της. Γίνεται κατηγοριοποίηση των συνήθων πρακτικών και διαβαθμίσεων της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. Τέλος δίνονται κάποιες πληροφορίες για αναφορές του Διεθνούς Δικαίου στη ρητορική μίσους. Το κείμενο είναι απαραίτητο σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να εισαγάγουν δραστηριότητες σχετικές με τη ρητορική μίσους στην ομάδα τους. Μπορεί επίσης να αποτελέσει πήγη πληροφορίας και αντικείμενο συζήτησης συμπληρωματικά με κάποια δραστηριότητα για μια ομάδα που θα ασχοληθεί με το ζήτημα της ρητορικής μίσους και των κοινωνικών της προεκτάσεων.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε