Στο κείμενο αναλύεται το φαινόμενο της διάκρισης, του ρατσισμού και η σχέση τους με τη ρητορική μίσους. Ορίζονται οι έννοιες των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων και δίνονται παραδείγματα ρατσιστικών προκαταλήψεων και στερεοτύπων. Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται τα εγκλήματα μίσους, η ρητορική μίσους, ο ρατσισμός, η διάκριση, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις. Ερευνάται επίσης η σχέση μεταξύ διάκρισης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε