Παιδαγωγικό εργαστήριο για τον ρόλο της μαθητικής κοινότητας και της συλλογικής δραστηριοποίησης στη σχολική ζωή. Οι μαθητές και οι μαθήτριες αυτοπαρουσιάζονται, εκφέρουν άποψη για την τάξη τους, αναγνωρίζονται ως μέλη της κοινότητας της τάξης τους, διατυπώνουν συλλογικούς στόχους, προβληματίζονται για τις δυνατότητες συλλογικής δράσης και νιώθουν τη χαρά της συνύπαρξης στο πλαίσιο της μαθητικής κοινότητας.

Κατεβάστε τον οδηγό του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε τον φάκελο του/της εκπαιδευτικού με κείμενα προσανατολισμού, τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων και άλλο χρήσιμο υλικό εδώ.

Πηγή: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, πρόγραμμα «Δημοκρατία και εκπαίδευση», εκπαιδευτικό υλικό «Οι μαθητικές κοινότητες» (προσβάσιμη εδώ).
 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  2 διδακτικές ώρες
 • Διδακτική Μέθοδος
  Βιωματική μάθηση, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, συζήτηση
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, δραστηριότητα που σχετίζεται με το κλίμα της τάξης και του σχολείου
 • Tags

Σχολιάστε