Οι μαθητές και οι μαθήτριες, χωρισμένοι σε τρεις ομάδες, εξερευνούν μέσα από το παιχνίδι πώς είναι να εξουσιάζεις άλλους ανθρώπους και πώς είναι να εξουσιάζεσαι και να μην μπορείς να δράσεις ελεύθερα. Οι ομάδες αποκαλούνται «πρόσωπα», «πράγματα» και «παρατηρητές», οι δύο πρώτες αλληλεπιδρούν και η τρίτη παρακολουθεί. Οι ρόλοι στη συνέχεια αλλάζουν, έτσι ώστε όλοι να περάσουν από όλες τις ομάδες. Ακολουθεί συζήτηση και αξιολόγηση.

Δραστηριότητα που βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τη δύναμη/ισχύ στις σχέσεις και την επίδραση της στα άτομα και τις σχέσεις.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Τσιριγώτη, Α., Πετρουλάκη, Κ., & Ντιναπόγιας, Α.,  Ελληνική Έκδοση GEAR against IPV. Τεύχος ΙΙΙ: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας, Αθήνα 2011

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Σχολιάστε