Δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών και συζήτησης που βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των υγειών και των μη υγειών σχέσεων. Ενισχύεται η αίσθηση ότι η υγιής σχέση σέβεται τα δικαιώματα, την προσωπικότητα και τις επιλογές του/της συντρόφου, ενώ υπογραμμίζεται η σημασία της επικοινωνίας με την περιγραφή των απαραίτητων δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών για τη δημιουργία και τη διατήρηση υγειών σχέσεων.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη δραστηριότητα εδώ και το αντίστοιχο φύλλο εργασίας εδώ.

Για τη σωστή προσέγγιση του ζητήματος προσφέρονται και τα εξής ενημερωτικά φυλλάδια:

  1. Είναι η σχέση σου υγιής και ισότιμη ή όχι;
  2. Τι θα επέλεγες να κάνεις;
  3. Υγιείς σχέσεις

Πηγή: Τσιριγώτη, Α., Πετρουλάκη, Κ., & Ντιναπόγιας, Α.,  Ελληνική Έκδοση GEAR against IPV. Τεύχος ΙΙΙ: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας, Αθήνα 2011

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Σχολιάστε