Η δραστηριότητα βασίζεται στη συζήτηση και τον διάλογο και εξετάζει τα δικαιώματα και τις ευθύνες που απορρέουν από τη δημοκρατία καθώς και τον δημοκρατικό τρόπο συζήτησης. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα συμμετοχής στη δημοκρατική διαδικασία, το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης. Στόχος της δραστηριότητας είναι να εξετάσει μερικές από τις αμφιλεγόμενες πτυχές μιας δημοκρατικής κοινωνίας, να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναπτύξουν στην πράξη τις δεξιότητες της ακρόασης, της συζήτησης και της πειθούς, να ενθαρρύνει τη συνεργασία.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε