Ένα σύντομο κείμενο που εισάγει την έννοια της πολιτειότητας με τις πολλαπλές διαστάσεις της. Περιέχει παλαιότερες και νεότερες θεωρίες της πολιτειότητας απαραίτητες για την κατανόηση της ιστορικότητας του όρου αλλά και της σύγχρονης διάστασης της έννοιας του πολίτη. Γίνεται ειδική αναφορά στα παιδιά ως πολίτες, στις προκλήσεις της πολιτειότητας σήμερα και στην εκπαίδευση στην αγωγή του πολίτη. Τέλος προσεγγίζονται ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με την έννοια του πολίτη από το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ακολουθεί κατάλογος χρήσιμων πηγών και ιστοσελίδων. Βασικό εργαλείο για τον/την εκπαιδευτικό που θέλει να προετοιμάσει μια εισαγωγή στο θέμα της πολιτειότητας με ειδικές αναφορές σε θέματα πολιτειότητας και παιδικής ηλικίας.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  Γ' - Ε' δημοτικού | ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου
 • Τύπος Αρχείου
  Κείμενο
 • Χρονική Διάρκεια
 • Διδακτική Μέθοδος
  Θεωρία, συζήτηση
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Αγωγή του πολίτη, Ευέλικτη ζώνη, Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή, βιωματικές δράσεις - συνθετικές δημιουργικές εργασίες - πρότζεκτ
 • Tags

Σχολιάστε