Δραστηριότητα για το περιεχόμενο της πολιτικής σκέψης και επιχειρηματολογίας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζουν έναν κατάλογο με κοινότοπες πολιτικές προτάσεις, κρίνουν το περιεχόμενο και τις βαθύτερες αρχές και αξίες που εκφράζουν υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διαφόρων σχολών σκέψης και αξιολογούν τις κοινωνικές τους συνέπειες με βάση τα αποτελέσματα που παράγουν για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.

Η δραστηριότητα μπορεί να επεκταθεί έτσι ώστε να συμπεριλάβετε προτάσεις από την πολιτική επικαιρότητα (διακηρύξεις πολιτικών κομμάτων, δηλώσεις βουλευτών κ.λπ.) και να ζητήσετε από τους μαθητές να εντοπίσουν τον πολιτικό χώρο από τον οποίο προέρχονται.

Υποστηρικτικά μπορείτε να ανατρέξετε στο «Δίκτυο Εννοιών» της Δημοκρατικής Παιδείας

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Πηγή: Rolf Gollob και Peter Krapf, Διδάσκουμε τη Δημοκρατία. Μία συλλογή από μοντέλα σχετικά με τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, βιβλίο IV, μτφρ. Αγγελική Αρώνη, επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Κατερίνα Τούρα, Εκδόσεις Συμβουλίου της Ευρώπης, Στρασβούργο 2008

 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  1 διδακτική ώρα
 • Διδακτική Μέθοδος
  ομαδοσυνεργατική μέθοδος, συζήτηση, κριτική σκέψη, επιχειρηματολογία
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Πολιτική Παιδεία, Αρχές Φιλοσοφίας
 • Tags

Σχολιάστε