Αυτή είναι μια δραστηριότητα συζήτησης που ασχολείται με τα βασικά στοιχεία για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη σπουδαιότητα των αστικών και πολιτικών, των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων, καθώς και με τις υποχρεώσεις της πολιτείας αναφορικά με τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα. Η δραστηριότητα επιδιώκει να κατανοήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τις διαφορές ανάμεσα στα αστικά και πολιτικά, στα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, να αναπτύξουν την κριτική σκέψη για την πολυπλοκότητα των θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων καθώς και τις ικανότητες συζήτησης και επιχειρηματολογίας.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε