Η τάξη χωρίζεται σε μικρές ομάδες και ο/η εκπαιδευτικός διανέμει σε κάθε ομάδα μια κάρτα στην οποία αναγράφονται δύο άρθρα από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθένα από τα οποία αποτυπώνει αντιστοίχως ένα θεμελιώδες δικαίωμα των παιδιών. Ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να επιλέξουν ποιο από τα δύο δικαιώματα θεωρούν ότι χρειάζεται να διατηρηθεί και πιο εκτιμούν ότι μπορεί να καταργηθεί επειδή πιθανώς δεν είναι εξίσου σπουδαίο με το πρώτο. Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση γύρω από την έννοια των δικαιωμάτων και τις συνέπειες της κατάργησής τους. Στόχος είναι να αναδειχτεί ο οικομενικός χαρακτήρας των δικαιωμάτων και το γεγονός ότι τα επιμέρους δικαιώματα είναι αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα, με αποτέλεσμα η κατάργηση ενός δικαιώματος να συνεπάγεται την παραβίαση και όλων των υπολοίπων. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές και οι μαθήτριες όχι μόνο εξοικειώνονται με την έννοια των δικαιωμάτων και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αλλά ασκούνται παράλληλα και στη συζήτηση με επιχειρήματα, μαθαίνουν να θέτουν προτεραιότητες και ανακαλύπτουν το πώς μπορούν να καταλήγουν σε μια ομόφωνη απόφαση.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ). 

Σχολιάστε