Τα ανθρώπινα όντα είναι αναπόσπαστο μέρος του περιβάλλοντός τους και το περιβάλλον επηρεάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτό το συνοπτικό κείμενο παρουσιάζεται το ζήτημα των συλλογικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον, παράλληλα με τα περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Εξετάζεται η σχέση των παιδιών με το περιβάλλον και δίνεται έναυσμα για συζήτηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της χώρας/κοινότητας των παιδιών. Γίνεται αναφορά στην έννοια της αειφόρου ανάπτυξης και παρουσιάζονται τα διεθνή σχετικά εργαλεία ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Συμβούλιο Ευρώπης, Ηνωμένα Έθνη κ.ά). Απαραίτητο για την/τον εκπαιδευτικό που θέλει να εισαγάγει την έννοια περιβάλλον-δικαιώματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αφετηρία σχετικής δραστηριότητας-συζήτησης στην τάξη.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  Γ' - Ε' δημοτικού | ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου
 • Τύπος Αρχείου
  Κείμενο
 • Χρονική Διάρκεια
  1 διδακτική ώρα
 • Διδακτική Μέθοδος
  κείμενο, συζήτηση
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Αγωγή του Πολίτη, Ευέλικτη ζώνη, Μελέτη Περιβάλλοντος, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
 • Tags

Σχολιάστε