Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να εντοπίσουν τα εμπόδια που δυσκολεύουν τους ανθρώπους να αντιταχθούν στην έμφυλη βία (άγνοια, φόβος ή λανθασμένη εντύπωση ότι πρόκειται για «προσωπικό ζήτημα»), αναζητούν τρόπους αντίδρασης σε ανάλογα περιστατικά προφυλλάσσοντας την ακεραιότητά τους καθώς και τρόπους για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους άλλους από την έμφυλη βία.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Α. Πάνα /  Σ. Λέστα, Youth4Youth. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για ενδυνάμωση των νέων για την πρόληψη της έμφυλης βίας μέσω αλληλοδιδακτικής προσέγγισης, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε