Εργαστήριο που βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα μέσω της αναγνώρισης και της αποδόμησης των στερεοτύπων. Οι δραστηριότητες ωθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες να ανακαλύψουν τους στερεοτυπικούς τρόπους έκφρασης και κίνησης που φέρουν τόσο οι ίδιοι και οι ίδιες όσο και οι συνάνθρωποί τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αναπτύξουν ικανότητες αυτογνωσίας και δεξιότητες ενσυναίσθησης, να αναγνωρίζουν και να σέβονται τη διαφορετικότητα, να πλουτίσουν τις δυνατότητες έκφρασής τους μέσω του αυτοσχεδιασμού και της ανάληψης ρόλου στο θεατρικό παιχνίδι, να ενθαρρυνθούν για την υιοθέτηση συμπεριφορών που προάγουν την αποδοχή του διαφορετικού, να γνωρίσουν λογοτεχνικά και θεατρικά έργα και να αναλάβουν συγγραφικό ρόλο για την έκβαση των ιστοριών τους, να αναπτύξουν το συναίσθημα και τη φαντασία τους υποδυόμενοι και υποδυόμενες άλλα πρόσωπα.

 

Κατεβάστε τον οδηγό του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε τον φάκελο του/της εκπαιδευτικού με διευκρινίσεις όρων, συμπληρωματικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία και διαδικτυακές συνδέσεις εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Α» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Β» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Γ» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Δ» του εργαστηρίου εδώ.

Πηγή: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, πρόγραμμα «Δημοκρατία και εκπαίδευση», εκπαιδευτικό υλικό «Η διαφορετικότητα: Δικαίωμα και κατάκτηση» (προσβάσιμη εδώ). 

Σχολιάστε