Ο/η εκπαιδευτικός διανέμει στα παιδιά κάποιες εικόνες που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναδεικνύουν υπάρχουσες ανισότητες (π.χ. φτώχεια, παιδική εργασία κ.λπ.) και τους ζητά να τις ερμηνεύσουν. Μέσα από την ερμηνεία, την απόδοση τίτλου ή την προσθήκη διαλόγου στις εικόνες επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην καθημερινή ζωή, η ανάπτυξη της «οπτικής μόρφωσης», των δεξιοτήτων ακρόασης και επικοινωνίας. Η δραστηριότητα προωθεί την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Διατίθεται σε τρεις παραλλαγές.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε